Assessments
We bieden je de mogelijkheid om de juiste mensen voor je bedrijf te werven, te behouden en te ontwikkelen. De assessments bieden diepgaande inzichten en geven je de kennis om doeltreffend te werven en te managen.

Persoonlijke Profiel Analyse (PPA)
De Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) geeft inzicht in het werkgedrag van mensen. De volgende vragen worden beantwoord:

 • Wat is de werkstijl die het beste bij iemand past?
 • Wat zijn sterktes en wat zijn beperkingen?
 • Wat voor type ben je, b.v. een zelfstarter of juist niet?
 • Wat is je communicatiestijl, wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen?
 • Wat zijn je motivatoren en wat zijn je remmende factoren?

De PPA stelt mensen in staat meer inzicht te krijgen in hun geprefereerde werkstijl en bijbehorend gedrag. Het geeft bij werving meer zekerheid over wie je binnenhaalt en bij je huidige medewerkers heb je een perfecte tool om je medewerkers te ontwikkelen en je opleidingsbudget optimaal in te zetten.

Als iemand zich bewust is van het eigen gedrag kan deze persoon optimaal gebruik maken van de werksterkten. Mogelijke beperkingen kunnen worden gecompenseerd. De inzichten die worden verkregen op basis van de PPA leiden tot meer begrip voor verschillen in de werkstijlen van anderen. Communicatiestijlen kunnen effectief worden aangepast.

Team
De PPA is ook een uitstekend instrument om een team te analyseren.

 • Hoe vullen medewerkers elkaar aan en waar zitten de allergieën in het team en daarmee de valkuilen voor een optimale samenwerking.
 • Wat is het profiel van het ideale team?
 • Hoe verhouden de eigenschappen van de huidige team samenstelling zich met het profiel van de  gewenste eigenschappen?
 • De uitkomst geeft alle handvatten om het team te ontwikkelen en bij te sturen.


General Intelligence Assessment (GIA)
Het verschil tussen slagen en falen van een nieuwe medewerker wordt soms bepaald door de snelheid waarmee de persoon in staat is zich nieuwe taken en procedures eigen te maken. Een CV zegt niet alles. Zo voorspelt het niet wie snel en succesvol van start zal gaan.

GIA meet het leervermogen van een persoon. De snelheid waarmee een kandidaat zich nieuwe vaardigheden eigen maakt en procedures aanleert is een indicator voor het potentieel dat diegene heeft om te groeien in een functie en zich te ontwikkelen.

Ook geeft het goed inzicht in hoe degene reageert op een training of opleiding. GIA meet mentale kracht en flexibiliteit.

 • Meten van het mentale vermogen, inclusief probleemoplossing en aanpassingsvermogen
 • Begrijpen hoe iemand zich middels training kan ontwikkelen
 • Potentiële leiders identificeren die veranderingen in gang kunnen zetten
 • Nagaan of medewerkers voldoende worden uitgedaagd

De GIA bestaat uit vijf online tests waaronder redeneren, perceptiesnelheid, cijfersnelheid en accuratesse, woordbetekenis en ruimtelijk inzicht. Het geeft een gedetailleerd inzicht in iemands mentale capaciteiten en hoe snel hij of zij een nieuwe rol/beleid kan begrijpen.

Het totale percentiel is een schatting van de algemene intelligentie van een kandidaat, waarbij de nadruk ligt op zijn of haar reactie op training, de mentale verwerkingssnelheid, concentratie en het fast track-potentieel.

HPTI De High Potential Trait Indicator (HPTI) voor leiderschap
De High Potential Trait Indicator (HPTI) identificeert leiderschapspotentieel. Het assessment maakt persoonskenmerken inzichtelijk en laat zien in hoeverre deze aansluiten op een bepaalde positie of functie, bijvoorbeeld senior leadership.

Het assessment is eenvoudig, terwijl het invullen ervan een breed perspectief geeft van het potentieel van een persoon.

Beter begrip van iemands persoonlijkheid en de wisselwerking met een bepaalde rol of functie maakt het mogelijk sterke punten verder te ontwikkelen en verbeterpunten te herkennen. Potentieel wordt zodoende optimaal benut, in een bij de persoon passende rol.

HPTI voor Leiderschapspotentieel
HPTI voor leiderschapspotentieel helpt leidinggevenden de beste versie van zichzelf te worden. Dit objectieve assessment maakt het tevens mogelijk om de leiders van de toekomst te herkennen én te bekrachtigen.

Gebruik de HPTI voor Leiderschapspotentieel in om:

 • Leiderschapsontwikkeling te stimuleren en ondersteunen
 • Een boost te geven aan samenwerking tussen leidinggevenden
 • Opvolgingsvraagstukken te verduidelijken
 • Met meer zekerheid jong talent selecteren
 • Versterken van het engagement van werknemers door krachtig leiderschap te realiseren
 • Behouden van uitblinkend talent door ze te ontwikkelen richting een senior rol

Emotionele intelligentie TEIQue
(Trait Emotional Intelligence Questionnaire)
Emotionele intelligentie is een voordeel om goed te functioneren in de huidige complexe bedrijfswereld. De TEIQue is een tool waarmee jij en jouw medewerkers hun sterktes en zwaktes begrijpen. Het toont hoe zij omgaan met stress, of zij gemakkelijk nieuwe relaties uitbouwen, in welke mate zij uit zichzelf gemotiveerd zijn en hoe groot hun aanpassingsvermogen is. De TEIQue biedt inzicht op basis waarvan een actieplan voor verdere ontwikkeling opgesteld kan worden.

Gebruik TEIQue bij medewerkers en kandidaten om: 

 • Inzicht te krijgen in hun emoties en hoe zij relaties onderhouden
 • Emotioneel intelligente kandidaten te kunnen werven
 • Meer betrokkenheid en loyaliteit te creëren
 • Efficiënter te communiceren
 • Managementvaardigheden te verfijnen

Geen goede of foute antwoorden
Er is geen goede of foute manier om emotionele intelligentie te gebruiken. De verschillende scores hebben allemaal zowel positieve als negatieve implicaties, die in de rapporten worden uitgelegd.

Veel verschillende toepassingen
De TEIQue wordt voor een aantal doeleinden gebruikt, zoals beoordelingen, leiderschapstraining, werk- en life coaching, talentontwikkeling, het meten van het moreel van medewerkers, teambuilding, werving en selectie en nog veel meer.